PrivacyVerklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De B.V, Mezenberg Techniek gevestigd te 5422 VV Gemert aan de Vliet 15, , vertegenwoordigd door J. Mezenberg.


Artikel 2. Persoonsgegevens

Mezenberg Techniek verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Telefoonnummer.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Bezorgen van producten;
• Uitvoeren van een koopovereenkomst;
• Leveren van diensten / ondersteuning;
• Beveiliging en optimalisering van internetverbindingen.

Mezenberg Techniek verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag
• Gegevensverwerking met toestemming van de betrokkene(n);
• Gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Artikel 4. Bewaartermijn

Mezenberg Techniek zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Mezenberg Techniek zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

Mezenberg Techniek zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of het uitvoeren van diensten. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mezenberg Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Artikel 6. Beveiliging

Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mezenbergtechniek.nl of maak een afspraak (Tel: 0492 - 82 00 00).

Artikel 8. Websitebezoek / Cookies

Mezenberg Techniek gebruikt geen technische cookies, functionele cookies en/of analytische cookies. Wel worden er algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mezenberg Techniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 9. Wijzigingen

Mezenberg Techniek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd

 

Telecom
Wireless
Glasvezel

Contact

  • Mezenberg Techniek
  • Roer 6
  • 5422 WZ Gemert

  • 0492 - 820 000
  • 0492 - 820 006
  • info@mezenbergtechniek.nl
  • www.mezenbergtechniek.nl

  • . 57285748